Regelbrott kan leda till ban

§1. Xray

Xray är HELT förbjudet att använda på servern!

§2. Spam / Flöda

I spelchatten får du inte spamma eller flöda text. Många stör sig på det här och därför kan du bli mutead ifall du inte lyssnar på tillsägelse av andra.

§3. Hackklienter

Det är inte tillåtet att använda klienter som ger dig fördelar inne på servern. Fördelarna kan bland annat vara fly och speed.

§4. Olämpliga namn och skins

Ifall att en staff anser att du har ett olämpligt namn eller skin kommer du först bli kickad och tillsagd att byta. Ifall att du inte har möjlighet att byta namn, kommer du bli bannad tills den dag då du kan.

§5. Döda andra spelare

På servern får man endast döda andra spelare ifall att den andra spelaren är okej med det.

§6. Greifing

Det är inte okej att förstöra privat eller offentlig egendom, så som en spelares hus eller spawnön i The End.

§7. Stöld

All form av stöld leder till ban. Därför är det vikigt att tänka sig för när man öppnar andras kistor.

§8. Lyssna alltid på staffsen

Det är alltid staffsen som har sista ordet.